गाउँपालिकाका सूचना प्रबाह प्रभाबकारी गराउने लक्ष्यका साथ अडियो नोटिस बोर्ड सुचारु साथै सूचना प्राप्त गर्न १६१८ ०७१ ४११०४७ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ!

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ९सञ्चालन कार्यविधि० ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/25/2018 - 13:06 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf
सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/25/2018 - 13:04 PDF icon ७ रोहिणी गाउंपालिकाको सहकारी ऐन २०७४.pdf
पूर्वाधार ब्यवस्थापन ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/25/2018 - 13:01 PDF icon ६ रोहिणी गाउंपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन सम्वन्धी एन,२०७४.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/25/2018 - 12:59 PDF icon ५ रोहिणी गाउंपालिकाको कृषि ब्यबसाय प्रर्बद्दन एन २०७४.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/25/2018 - 12:56 PDF icon ४ रोहिणी गाउंपालिकाको स्वास्थ्य सरसफाइ एन २०७४.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 16:28 PDF icon आर्थिक ऐन 2075.pdf

Pages