FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ९सञ्चालन कार्यविधि० ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/25/2018 - 13:06 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf
सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/25/2018 - 13:04 PDF icon ७ रोहिणी गाउंपालिकाको सहकारी ऐन २०७४.pdf
पूर्वाधार ब्यवस्थापन ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/25/2018 - 13:01 PDF icon ६ रोहिणी गाउंपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन सम्वन्धी एन,२०७४.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/25/2018 - 12:59 PDF icon ५ रोहिणी गाउंपालिकाको कृषि ब्यबसाय प्रर्बद्दन एन २०७४.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७४ ७४/७५ 10/25/2018 - 12:56 PDF icon ४ रोहिणी गाउंपालिकाको स्वास्थ्य सरसफाइ एन २०७४.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 16:28 PDF icon आर्थिक ऐन 2075.pdf

Pages