गाउँपालिकाका सूचना प्रबाह प्रभाबकारी गराउने लक्ष्यका साथ अडियो नोटिस बोर्ड सुचारु साथै सूचना प्राप्त गर्न १६१८ ०७१ ४११०४७ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ!

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्यद थप गरिएको सूचना !!!

आर्थिक वर्ष: