गाउँपालिकाका सूचना प्रबाह प्रभाबकारी गराउने लक्ष्यका साथ अडियो नोटिस बोर्ड सुचारु साथै सूचना प्राप्त गर्न १६१८ ०७१ ४११०४७ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ!

वर्तमान

दामोदर भण्डारी

Image: 
ईमेल: 
damodarbandari634@gmail.com
फोन: 
9857017097
Section: 
प्रशासन

Pages