FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रोहिणी गाउँपालिका खाद्य सुरक्षा र पोषणका लागि कृषि क्षेत्रको प्राथमिकीकरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 04/30/2024 - 10:44 PDF icon Bishesh anudan karyabidhi (1).pdf
गाउँपालिका अध्यक्ष वालिका संरक्षण अभियान संचालन कार्यबिधी २०८० पहिलो संशोधन ८०/८१ 04/07/2024 - 16:50 PDF icon अध्यक्ष वालिका संरक्षण अभियान संचालन कार्यबिधी २०८० पहिलो संशोधन.pdf
रोहिणी गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार कार्यविधि २०८० ८०/८१ 02/05/2024 - 17:00 PDF icon मर्मत सम्भार कार्यविधि २०८०.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको एन,२०७८ ८०/८१ 12/10/2023 - 12:13 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको एन,२०७८.pdf
विद्युतीय तथा अटो रिक्सा संचालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 10/09/2023 - 16:15 PDF icon विद्युतीय तथा अटो रिक्सा संचालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
रोहिणी गाउँपालिकाको नगरप्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 10/09/2023 - 15:57 PDF icon रोहिणी गाउँपालिकाको नगरप्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
गाउँपालिका अध्यक्ष वालिका विमा योजना संचालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 10/04/2023 - 10:56 PDF icon गाउँपालिका अध्यक्ष वालिका विमा योजना संचालन कार्यविधि, २०८०..pdf
रोहिणी गाउँपालिकाको माटो उत्खनन् सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ८०/८१ 10/03/2023 - 13:52 PDF icon रोहिणी गाउँपालिकाको माटो उत्खनन् सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९.pdf
स्थानीय-तहमा-कृषि-स्नातक-प्राविधिक-परिचालन-कार्यविधि-2079.pdf ८०/८१ 08/30/2023 - 15:41 PDF icon स्थानीय-तहमा-कृषि-स्नातक-प्राविधिक-परिचालन-कार्यविधि-2079.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 16:55 PDF icon आर्थिक एेन २०८०.pdf

Pages