FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/09/2020 - 13:42 PDF icon Rajpatra of Aarthik Yain 2077-078 (2).pdf
विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 01/24/2020 - 19:42 PDF icon Rajpatra Setting Biniyojan Yain 2076.pdf
आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 01/24/2020 - 19:32 PDF icon Rajpatra Setting Arthik Yain 2076.pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/02/2019 - 12:21 PDF icon “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ ७५/७६ 01/02/2019 - 12:19 PDF icon कार्यविभाजन नियमावली, २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 01/02/2019 - 12:15 PDF icon गाउंकार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली-3.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 01/02/2019 - 12:14 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्र्यिवधि, २०७४ ७५/७६ 01/02/2019 - 12:09 PDF icon गाउ‌ कार्यपालिकाको बैठक स‌चालन का वि-4.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/02/2019 - 11:53 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/02/2019 - 11:49 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages