FAQs Complain Problems

वडा २ पोखरभिण्डी

रबिलाल पौडेल

वडा सचिव

सम्पर्क न. ९८४९२२६०५४

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार जनसंख्या 

क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घर परिवार महिला पुरुष जम्मा
१०.९१ ७७३ २५२९ २५५२ ५०८१

Email: rohiniward2@gmail.com

Population: 
५०८१
Ward Contact Number: 
९८५७०४४७८६