FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

औषधीजन्य सामानहरुको बोलपत्र आब्हान सम्वन्धी सूचना ।

७७/७८ 02/23/2021 - 11:34

बोलपत्र स्वीकृत आशय सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 01/05/2021 - 20:12

Invitation for online bids

७७/७८ 12/01/2020 - 11:51

Invitation for online bids

७७/७८ 12/01/2020 - 11:51

बोलपत्र र दरभाउ स्वीकृति गर्ने आशयको सम्बन्धी सूचना !!!

७६/७७ 06/30/2020 - 17:12

अौसदी खरीद सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 05/31/2020 - 10:20

बोलपत्र र दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सम्बन्धी सूचना !!!

७६/७७ 05/12/2020 - 14:36

सवारी साधन एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सूचना !!!

७६/७७ 03/17/2020 - 14:20

Invitation for offline bids

७६/७७ 03/12/2020 - 18:09

आ.व.२०७६।०७७ को लागि रोहिणी नदिबाट बालुवा¸ ग्राभेल उत्खन्न गरी बिक्री गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !

७६/७७ 03/02/2020 - 12:08

Pages