FAQs Complain Problems

घ बर्गको निर्माण ब्याबसायी इजाजत तथा नबिकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
१०००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निर्देशिका बमोजिमको दरखास्त,
  • नागरिकता/जग्गाधनी/उधोग दर्ता प्रमाण पत्र,
  • दर्ताको लागि मेकानिकल इन्जिनियरको सिफारिस करचुक्ता सम्बन्धि प्रमाण कागजातहरु