गाउँपालिकाका सूचना प्रबाह प्रभाबकारी गराउने लक्ष्यका साथ अडियो नोटिस बोर्ड सुचारु साथै सूचना प्राप्त गर्न १६१८ ०७१ ४११०४७ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ!

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई परिचय पत्र वितरणका लागि सरोकारवालाहरु बीच अभिमुखीकरण कार्यक्रमको तस्विरहरु ।