गाउँपालिकाका सूचना प्रबाह प्रभाबकारी गराउने लक्ष्यका साथ अडियो नोटिस बोर्ड सुचारु साथै सूचना प्राप्त गर्न १६१८ ०७१ ४११०४७ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ!

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रिषीराम अर्जेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत rishiric7@gmail.com 9857017097
कोशल राज पौडेल लेखा अधिकृत लेखा 98४५५६७४३५
चरन लाल पुरी सूचना अधिकारी लेखा puricharan.cp@gmail.com 9857017098
मिन प्रसाद भट्टराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन minprasadbhattarai@gmail.com 9857016045
नारायण लमिछाने शाखा अधिकृत शिक्षा 9847023943
लेखनाथ अर्याल सूचना अधिकारी प्रशासन lekhnatharyal551@gmail.com 9845130260
पुष्पा कर्माचार्य क.अधिकृत प्राबिधिक puspakarmacharya@gmail.com 9847021099
लेखनाथ अर्याल ना.सु प्रशासन lekhnatharyal551@gmail.com 9845130260
चरन लाल पुरी लेखापाल लेखा puricharan.cp@gmail.com 9857057514
चेत नरायण ज्ञवाली अ.सव.ईन्जिनियर प्राबिधिक 9847020174