गाउँपालिकाका सूचना प्रबाह प्रभाबकारी गराउने लक्ष्यका साथ अडियो नोटिस बोर्ड सुचारु साथै सूचना प्राप्त गर्न १६१८ ०७१ ४११०४७ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ!

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
दामोदर भण्डारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन damodarbandari634@gmail.com 9857017097
कर्ण कुमार क्षेत्री शाखा अधिकृत प्रशासन - राजस्व chettrikarnakumar@gmail.com 9847157840
टिकाराम चौधरी इन्जिनियर प्राबिधिक 9847301488
निता पौडेल सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत प्राबिधिक ito.rohiniruralmun@gmail.com 9847324645
शुरेश नेपाल सव इन्जिनियर प्राबिधिक 9857015918
राधा आर.सि सव इन्जिनियर प्राबिधिक rckarkiradha@gmail.com 9757000893
जमुना शर्मा महिला तथा बालबालिका 9847054767
राज कुमार मिश्रा अ.सव.ईन्जिनियर प्राबिधिक 9857010522