FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids

७६/७७ 02/17/2020 - 10:50

आ.व.२०७६।०७७ को लागि रोहिणी नदिबाट बालुवा¸ ग्राभेल उत्खन्न गरी बिक्री गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !

७६/७७ 02/14/2020 - 13:49 PDF icon jpg2pdf (6).pdf

Invitation for Online Bids

७६/७७ 02/14/2020 - 13:37

बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७५/७६ 05/02/2019 - 16:27

बोलपत्र अस्वीकृत भएको आशयको सुचना

७५/७६ 03/17/2019 - 13:57

बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७५/७६ 03/17/2019 - 13:55

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 02/08/2019 - 11:39

दोश्रो पटक बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 08/03/2018 - 10:39

बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 07/10/2018 - 13:27

जेनेटर खरिद तथा अपुर्ति सम्बन्धी ७ दिने सूचना

७४/७५ 06/22/2018 - 14:09

Pages