गाउँपालिकाका सूचना प्रबाह प्रभाबकारी गराउने लक्ष्यका साथ अडियो नोटिस बोर्ड सुचारु साथै सूचना प्राप्त गर्न १६१८ ०७१ ४११०४७ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ!

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा

७५/७६ 04/21/2019 - 12:47