गाउँपालिकाका सूचना प्रबाह प्रभाबकारी गराउने लक्ष्यका साथ अडियो नोटिस बोर्ड सुचारु साथै सूचना प्राप्त गर्न १६१८ ०७१ ४११०४७ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ!

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

फोन नं: 9857017096

न्याय समिती सदस्य

फोन नं: ९८४७०२३१५७

न्याय समिती सदस्य

फोन नं: ९८१९४३१००१

वडाध्यक्ष

उपाध्यक्ष

फोन नं: ९८१५४६२३१९