गाउँपालिकाका सूचना प्रबाह प्रभाबकारी गराउने लक्ष्यका साथ अडियो नोटिस बोर्ड सुचारु साथै सूचना प्राप्त गर्न १६१८ ०७१ ४११०४७ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ!

शिक्षा शाखा

शिक्षा शाखा प्रमुख 
श्री नारायण लमिछाने

सम्पक न. 
9847023943