गाउँपालिकाका सूचना प्रबाह प्रभाबकारी गराउने लक्ष्यका साथ अडियो नोटिस बोर्ड सुचारु साथै सूचना प्राप्त गर्न १६१८ ०७१ ४११०४७ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ!

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/02/2019 - 12:21 PDF icon “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ ७५/७६ 01/02/2019 - 12:19 PDF icon कार्यविभाजन नियमावली, २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 01/02/2019 - 12:15 PDF icon गाउंकार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली-3.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 01/02/2019 - 12:14 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्र्यिवधि, २०७४ ७५/७६ 01/02/2019 - 12:09 PDF icon गाउ‌ कार्यपालिकाको बैठक स‌चालन का वि-4.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/02/2019 - 11:53 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/02/2019 - 11:49 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
रोहिणी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७५ ७५/७६ 01/02/2019 - 11:40 PDF icon रोहिणी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७५.pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 13:03 PDF icon रोहिणी गाउँपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
स्थानीय तहको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 10/26/2018 - 13:01 PDF icon गाउंपालिका कार्य विभाजन नियमावली-2.pdf

Pages