गाउँपालिकाका सूचना प्रबाह प्रभाबकारी गराउने लक्ष्यका साथ अडियो नोटिस बोर्ड सुचारु साथै सूचना प्राप्त गर्न १६१८ ०७१ ४११०४७ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ!

मिन प्रसाद भट्टराई

ईमेल: 
minprasadbhattarai@gmail.com
फोन: 
9857016045
Section: 
प्रशासन