FAQs Complain Problems

राेहिणी गाउँ पालिका कृषि शाखा बाट यहाँ का कृषकहरूलाई गा.पा. अध्यक्ष श्री सनाेज कुमार यादव ज्यू काे हस्ते ५०% अनुदानमा गहुँको उन्नत जात ( भृकुटी ,अादित्य,एन.एल.९७१) बितरण भईरहेकाे केही झलकहरू ।