गाउँपालिकाका सूचना प्रबाह प्रभाबकारी गराउने लक्ष्यका साथ अडियो नोटिस बोर्ड सुचारु साथै सूचना प्राप्त गर्न १६१८ ०७१ ४११०४७ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ!

सौर्य सडक बत्ती सप्लाई तथा जडान सम्बन्धी बाेलपत्र अाह्वाहनको सूचना